top of page
SAMTYKKE

Få kontroll på databehandling - ett samtykke om gangen.

Den mest effektive plattformen for å håndtere samtykker. Vi hjelper deg å holde oversikt og bygge tillit hos kundene dine.

contract illustration.png

Hold oversikt på tvers av ulike tjenester og brukere

Integrer i deres tjenester

Samtykker må innhentes på rett plass og i de grenseflater brukeren opptrer. 

Tjenesten kan enkelt integreres og fremstå som en naturlig del av selskapets egne tjenester, apper og skjemaer via API/widget.

Tilknyttet brukere for etterlevelse av krav

Samtykker skal kunne trekkes tilbake like enkelt som de er gitt.

 

Med denne tjenesten kan samtykker kobles mot brukere i deres eksisterende systemer med mulighet for å enkelt forvalte disse etter behov. 

Veiledning og forvaltning

Samtykker skal utformes og forvaltes i henhold til gjeldende krav og regler. 

Tjenesten veileder deg for korrekt utforming av samtykkeerklæringer, lagrer og arkiverer informasjonen etter gjeldende standarder og gir din virksomhet en komplett oversikt

Samtykke informasjon

Hva inngår i tjenesten?

Tjenesten gir virksomheten riktig håndtering av samtykker i henhold til GDPR.

Tjenesten gir virksomheten full kontroll over hvem og hvilke samtykker som gjelder for din organisasjon. Slik kan du behandle personopplysninger og drive effektiv datadeling på tvers av tjenester/applikasjoner samtidig som lovverket etterfølges.

Opprette og publisere samtykkeerklæringer

Asset 2.png

Maler og hjelpefunksjoner

Asset 2.png

Administrer samtykker på tvers av virksomheten

Asset 2.png

Administrer versjoner av samtykkeerklæringer

Asset 2.png

Administrerer samtykket som et dokument

Asset 2.png

Overholder dokumenthåndteringsstandarder

Asset 2.png

Rapportering og dashbord, for alle bedriftsnivåer

Asset 2.png

Konsistent forhold mellom samtykket og samtykkeerklæringene

Asset 2.png

Tilpasset både offentlig og privat sektor

Asset 2.png

Tillknyttet eksisterende brukere eller etablert med nye

Asset 2.png

Denne tjenesten er levert i samarbeid med en av våre teknologipartnere: 

TRAQ+Logo.png
bottom of page