top of page
INNSYN 

Sikker mottak og behandling av innsynsforespørsler. Ett verifisert innsyn om gangen. 

Forenkler og effektiviserer innsynsforespørsler for både deg og din bedrift

Kom i gang gratis nå!

Overordnet

Whitelabel

Få en unik link tilpasset din virksomhet som kan enkelt tilgjengeliggjøres for dine brukere eller kunder på deres nettsider og i tjenester eller sendes direkte ved forespørsler.

Les mer

Sikker verifisering

Forespørsler og opplysninger er sikkert verifisert med bank ID og du kan trygt behandle forespørselen uten ytterligere behov for kontroll av opplysninger og ID.

Les mer

Trygg overlevering

Alt av informasjon og filer blir sikkert kryptert og beskyttet slik at besvarelser trygt blir lagret og overlevert til den rette mottaker av opplysningene.

Les mer

Hvordan fungerer det? 

Asset 3.png
Selskapet oppretter sin profil i tjenesten og oppretter en unik link som kan benyttes til å rette innsynsforespørsler
Asset 17.png
Informasjon om den enkeltes rett til innsyn legges på selskapets nettsider med unik link til å rette en innsynsbegjæring
Asset 20.png

En person som ønsker innsyn trykker på linken og verifiserer sin identitet med Bank ID
Asset 21.png
Personen oppgir nødvendig informasjon for innsyn og bekrefter at en ønsker sine opplysninger behandles for å sende innsynsbegjæring til selskapet
Asset 23.png
Selskapet kan umiddelbart starte å innhente informasjon om den enkelte fra aktuelle systemer og kan laste opp filer eller systematisere opplysninger direkte før saken lukkes.
Asset 24.png
Når selskapet har innhentet all relevant informasjon for å besvare forespørselen lukkes saken og opplysningene sendes sikkert og direkte til rett person i et portabelt format med muligheter for deliing og nedlastning. 

Hvorfor trenger selskapet denne tjenesten?

Etterlevelse av krav til personvern

Retten til innsyn er en av de grunnleggende rettighetene for enkeltpersoner og et krav din virkomshet er pliktig til å etterleve i henhold til Personvernforordningen. 

Tjenesten bidrar til å etterleve kravet og gjøre det enkelt tilgjengelig for dine brukere eller kunder.

Sikkerhet i hvem som forespør

Før forespørsler besvares må din virksomhet sikre at den som forespørs opplysninger faktisk er den en utgir seg for å være og at en har tilstrekkelig informasjon for å behandle forespørselen.

Med vår løsning er personen sikkert verifisert og juridisk bundet at en opptrer på vegne av seg selv.

Trygg overlevering av informasjonen

Når opplysningene er hentet fram er siste steg å sikkert utlevere opplysningene til rett person i et portabelt format. 

Tjenesten sikrer at informasjonen leveres til rett person, alltid kryptert og med ekstra sikkerhet avhengig av type data som utleveres. 

Priser og funksjoner

Enkelte funksjoner er integrert i tjenesten uansett størrelse på virksomhet og abonnement dere velger.
Asset 2.png
Asset 2.png
Asset 2.png
Asset 2.png
Asset 2.png
Asset 2.png
Asset 2.png
Asset 2.png
Sikker verifisering av ID
Last opp egen logo og visning
Oversikt over alle forespørsler med status
Varslinger og påminnelser i henhold til krav
Last opp strukturerte eller ustrukturerte data
Sikker og kryptert overlevering av data med besvarelsen
Eget personlig datakort med utlevert informasjon i forståelig format
Eksport av data for person i portabelt format

Basis

2.999,- /år

For  små virksomheter som vil etterleve grunnleggende krav.

avsjekk icon.png

5 forespørsler per år

avsjekk icon.png

1 administratorbruker

avsjekk icon.png

Standard forespørsler

Profesjonell

9.999,- /år

For små og større virksomheter, som vil ha mer tilpasning og fleksibilitet. 

avsjekk icon.png

20 forespørsler per år

avsjekk icon.png

1 administratorbruker

avsjekk icon.png

Egen Whitelabel link 

avsjekk icon.png

Tilpasset innsynsforespørsel (tilgjengelig mars 2023)

Enterprise

Forespør pris

For større selskaper med ulike tjenester og forretningsenheter som gir større frihet og tilpasninger

avsjekk icon.png

Fleksibilitet på antall forespørsler

avsjekk icon.png

Flere administratorer

avsjekk icon.png

Flere whitelabel linker tilpasset enhet eller tjenester

avsjekk icon.png

Tilpasset innsynsforespørsler for ulike enheter

avsjekk icon.png

Integrer og automatiser utleveringer

bottom of page