top of page

En plattform av tjenester som skaper innsikt og tillit for deg og din virksomhet

Våre tjenester

Compliance.jpeg

Verifiserbare opplysninger

Benytt funksjon for verifserbare opplysninger for å autentisere brukere og kvalitetssikre personopplysninger. Øk kvaliteten og verdien på personopplysningene og minimer behovet for distribusjon av opplysninger. 

contract illustration.png

Samtykke

Skap oversikt over samtykker på tvers av systemer tilknyttet deres brukere. Opprett samtykkeerklæringer og få oversikt og kontroll på håndteringen i ulike systemer.  Integrer som egne widgets i eksisterende systemer eller hent inn direkte fra enkeltpersoner. 

Compliance.jpeg

Persondata kart

Kartlegg din virksomhets enheter, tjenester og systemer for å få en komplett oversikt over anvendelsen av personopplysninger. 

AdobeStock_525573968.jpeg

Innsyn

Ivareta gjeldende krav for rett til innsyn på en sikker og effektiv måt. Få full oversikt over alle forespørsler om Innsyn i personopplysninger. Sikker verifisering av ID og trygg mottak og utlevering av opplysninger. 

tjenester

EYD er Norges første og eneste selskap som har blitt tildelt tittelen My Data Operator.  MyData Award er gullstandarden for etisk bruk og deling av personopplysninger og annerkjenner vår dedikasjon til å skape fremtidens plattform for håndtering av personopplysninger. 

bottom of page